POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV 

Politika varstva osebnih podatkov je dokument, v katerem najdete vse informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki jo izvaja PROFUNDUM, izobraževanje, poslovno svetovanje in trgovina, d.o.o., Vrba 18a, 4274 Žirovnica. Ta dokument podaja informacije o vrstah osebnih podatkov, namenih obdelave, pravni podlagi, posredovanju osebnih podatkov in ukrepih za varstvo osebnih podatkov. V tem dokumentu najdete tudi opis svojih pravic, ki jih imate v zvezi z našo obdelavo osebnih podatkov.

Namen naše politike zasebnosti je, da vas obvestimo o varovanju zasebnosti in načinu zbiranja in uporabe podatkov na spletnem mestu borisvene.si. Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke, pridobljene preko uporaben naše spletne strani in pri poslovanju z vami, zbirali, obdelovali, varovali in hranili skladno z veljavno evropsko zakonodajo (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (vsakokrat veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah, …) ter določili te Politike varstva osebnih podatkov.

V nadaljevanju bomo opisali, kako in katere osebne podatke obdelujemo pri obiskovalcih in strankah spletne strani ter ali te podatke obdelujemo na podlagi vašega podanega soglasja ali na drugi pravni podlagi, v kakšne namene jih uporabljamo, komu jih lahko posredujemo in kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Osnovni pojmi:

Osebni podatki pomenijo katerokoli informacijo, na podlagi katere je mogoče posameznika določiti (sem spadajo npr. ime, priimek, e-naslov, telefonska številka ipd.)

Upravljavec pomeni pravno osebo, ki določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov.

Obdelovalec pomeni pravno ali fizično osebo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Obdelava pomeni zbiranje, hrambo, dostop in vse druge oblike uporabe osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

PROFUNDUM d.o.o. je upravljavec vaših osebnih podatkov, kar pomeni, da smo odgovorni za zakonito in pošteno obdelavo, ki vam jo tudi zagotavljamo.

Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

PROFUNDUM, izobraževanje, poslovno svetovanje in trgovina, d.o.o.,
Vrba 18a,
4274 Žirovnica

DŠ: SI35818816
MŠ: 8835403000

e-pošta:
tel. št.: 040/291-890

V PROFUNDUM d.o.o. je imenovana pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu .

Za vprašanja v zvezi s politiko varstva osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, in sicer: JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, e-naslov: (samo v primeru vprašanj, pritožb oziroma vsebin, povezanih z varstvom osebnih podatkov).

Informacije o posameznikih, za katere velja ta politika

S prijavo na prejemanje novic, poslanim povpraševanjem, sklenitvijo pogodbenega razmerja, nakupom ali drugo prijavo izjavljate, da ste polnoletna oseba in da omogočate upravljavcu, da zbira in obdeluje osebne podatke.

Politika zasebnosti velja za naslednje kategorije posameznikov:

Informacije o osebnih podatkih, ki jih obdelujemo

Upravljavec spletnega mesta https://borisvene.si omogoča spletne nakupe izdelkov in dogodkov v fizični in digitalni obliki (knjige, e-knjige, avdio knjige, (online) seminarji, delavnice, coachingi). Skladno z nameni opredeljenimi v nadaljevanju te politike upravljavec zbira naslednje osebne podatke:

 • identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov prebivališča);
 • kontaktni podatki in podatki o vaši komunikaciji z upravljavcem (elektronski naslov, telefonska števila, datum, ura, vsebina poštne ali elektronske komunikacije, datum, ura, trajanje telefonskih klicev);
 • podatki o strankinih nakupih in izdanih računih (datum in kraj nakupa, kupljeni izdelki oziroma dogodki, njihova količina in cena, skupni znesek nakupa, način plačila, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa ipd.) ter podatke uporabniku v primeru odstopa od pogodbe, vračila izdelka ali odpovedi prisotnosti na dogodku;
 • podatki o uporabnikovi uporabi spletnega mesta (datum in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu) ter podatki o uporabi (odpiranju, branju) prejetih sporočil (e-pošta, SMS) upravljavca;
 • drugi podatki, ki jih uporabnik prostovoljno poda upravljavcu ob podani zahtevi za določene storitve, kolikor so ti podatki potrebni za izvajanje storitve.

Vaše osebne podatke zbiramo le, če je to nujno potrebno. Spletno mesto borisvene.si lahko obiščete tudi brez podajanja osebnih podatkov. Upravljavec ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite ali v to privolite. Ko nam npr. podatke posredujete prostovoljno, v okviru povpraševanja o določeni ponudbi ali na primer s prijavo na prejemanje brezplačnih e-novic, se šteje, da se strinjate, da o vas zbiramo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi (elektronski naslov). Ali na primer, če želite naročiti naše izdelke ali storitve (prijava na delavnico, nakup v trgovini), izpolnete obrazec v nakupovalni košarici z osebnimi podatki, ki jih obdelujemo za potrebe izvedbe naročila.

Vaše osebne podatke, pridobimo neposredno od vas, z opravljenim nakupom, prijavo na e-novice, s povpraševanjem, ipd.  Osebne podatke pa pridobimo tudi posredno, preko vaše uporabe naše spletne strani. V tem primeru gre za informacije, ki jih pridobimo preko piškotkov in piškotkom podobnih tehnologij. Tudi te informacije pridobivamo zgolj, kadar imamo ustrezno pravno podlago in za namene, ki so podrobneje opredeljeni v tabeli spodaj. Več o tem, katere piškotke uporabljamo, pa najdete v naši politiki uporabe piškotkov.

Posredovanje osebnih podatkov ni obvezno, razen kadar posredovanje osebnih podatkov zahteva zakonodaja. V kolikor se odločite, da nam osebnih podatkov ne boste posredovali, obstaja možnost, da vam določenih izdelkov in storitev ne bomo mogli nuditi (npr. ne moremo vam zagotoviti dostave naročenega izdelka, če nam ne podate naslova za dostavo).

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo izključno v okviru namena, zaradi katerega ste nam podatke posredovali, skladno z zakonodajo. Posredovanih osebnih podatkov ne obdelujemo izven teh namenov, v kolikor pa bi se pojavila potreba po obdelavi osebnih podatkov za dodatni namen, vas bomo o tem pravočasno in predhodno obvestili.

Obdelava osebnih podatkov v našem podjetju vedno poteka na ustrezni pravni podlagi. Osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • Obdelava na podlagi pogodbe: Vaše osebne podatke obdelujemo, kadar je to potrebno za sklenitev, izvajanje in izpolnitev pogodbenih obveznosti. Posredovanje osebnih podatkov je v tem primeru prostovoljno. V primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, z upravljavcem ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam upravljavec ne more zagotoviti dobave izdelkov.
 • Obdelava na podlagi podane privolitve: Vaše podatke obdelujemo, kadar v to izrecno privolite. Kadar bo obdelava potekala na podlagi privolitve, bomo predhodno poskrbeli, da vam bodo na voljo vse informacije, ki jih potrebujete za svojo odločitev. Svojo privolitev lahko kadarkoli prekličete. V kolikor privolitev prekličete, vam upravljavec nekaterih storitev morda ne bo mogel zagotavljati.
 • Obdelava na podlagi zakonitega interesa: na podlagi naših zakonitih interesov obdelujemo osebne podatke le, kadar zakoniti interes, ki ga zasledujemo, prevlada nad pravico do zasebnosti posameznika. V primeru uporabe zakonitega interesa upravljavec vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. V primeru obdelave na podlagi zakonitega interesa ima uporabnik pravico do ugovora.
 • Obdelava na podlagi zakona: v posameznih primerih nam obdelavo osebnih podatkov nalaga zakon (npr. hramba računov 10 let po izdaji računa, ki jo nalaga davčna zakonodaja). Te podatke obdelujemo skladno z zahtevami zakonodaje.

Hramba osebnih podatkov

Podatke hranimo le toliko časa, dokler je potrebno za uresničitev namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi zakona, se hranijo za čas, ki ga predpisuje zakon. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi osebne privolitve posameznika, se hranijo trajno oziroma do odjave oziroma preklica s strani posameznika. Pred preklicem se taki podatki izbrišejo le, če je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov. Osebne podatke, pridobljene na podlagi pogodbenega razmerja, se hranijo za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po prenehanju. Podrobneje so namen, podlaga in rok hrambe razvidni iz spodnje razpredelnice.

Namen obdelave

Namen obdelave Pravna podlaga Vrste osebnih podatkov Rok hrambe
Obdelava naročil, oddanih preko spletne trgovine Pogodbeni odnos Ime, priimek, naslov, naslov za dostavo, kontaktni podatki (e-naslov, telefonska številka), podatki o plačilu, podatki, ki so predmet naročila Do vašega preklica
Obdelava naročil, oddanih preko telefona ali e-pošte Pogodbeni odnos Ime, priimek, naslov, naslov za dostavo, kontaktni podatki (e-naslov, telefonska številka), podatki o plačilu, podatki, ki so predmet naročila Do vašega preklica
Obdelava povpraševanj, komunikacija z vami glede zagotavljanja naših izdelkov in storitev Zakoniti interes nuditi uspešno in učinkovito komunikacijo s potencialnimi strankami Kontaktni podatki povpraševalca, podatki, ki jih vsebuje povpraševanje (kamor spadajo lahko tudi rojstni datum, spol, metrični podatki o posamezniku) Do vašega preklica
Pošiljanje e-novic Soglasje e-naslov Do vašega preklica
Pošiljanje e-novic kupcem Zakon e-naslov Do vašega preklica
Tržno komuniciranje v okviru remarketinga*

 

Soglasje Podatki, zbrani z uporabo piškotkov Do vašega preklica
Izvajanje statističnih analiz* Zakoniti interes Podatki zbrani z uporabo piškotkov 2 leti
Pošiljanje obvestila o nedokončanem nakupu Zakoniti interes Ime, priimek, e-naslov Do vašega preklica

Nameni, označeni z zvezdico, so podrobneje opredeljeni v naši politiki uporabe piškotkov.

Posredovanje vaših osebnih podatkov

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen izbranim pogodbenim partnerjem, ki jih prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov in jih ne bomo javno razkrili, razen v primeru izrecnega soglasja ali pogodbe. Vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam, kadar je to potrebno, da dosežemo namen obdelave osebnih podatkov. Z vsako tretjo osebo, ki za nas obdeluje vaše osebne podatke, smo sklenili ločeno pogodbeno razmerje, ki opredeljuje obdelavo osebnih podatkov. Prav tako so tretje osebe zavezane k spoštovanju zaupnosti osebnih podatkov in nimajo pravice vaših osebnih podatkov obdelovati za kakršnekoli namene izven pogodbenega razmerja z nami, niti jih posredovati tretjim nepooblaščenim osebam.

Osebne podatke bomo posredovali naslednjim kategorijam uporabnikov:

 • ponudniki plačilnih sistemov, kot so PayPal in Stripe;
 • ponudniki dostavnih storitev, ki vam dostavljajo blago (Pošta Slovenije);
 • računovodski servis; odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja;
 • ponudniki obdelave podatkov in analitike;
 • vzdrževalci IT sistemov;
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil (MailerLite in ActiveCampaign);
 • ponudniki rešitev za spletno oglaševanje (Google, YouTube, Facebook, Instagram),
 • državni organi, kadar to od nas zahteva zakonodaja.

Varnost vaših osebnih podatkov

Izvajamo ustrezno varovanje vseh osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, nepooblaščenim spreminjanjem in neavtoriziranim dostopom. Za zagotovitev ustrezne varnosti uporabljamo različne tehnične in organizacijske ukrepe, ki vključujejo:

 • omejen dostop do osebnih podatkov,
 • varovanje strojne in programske opreme, kjer so shranjeni osebni podatki,
 • varovanje poslovnih prostorov, kjer se shranjujejo osebni podatki in
 • izobraževanje zaposlenih na temo varstva osebnih podatkov.

Skrb za vaše osebne podatke nam je pomembna, zato varnostne ukrepe izvajamo skladno z zmožnosti tehnologije, kot tudi našimi zmožnostmi.

Vaše pravice

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko kadarkoli obrnete na nas. Pišite nam na ali nas pokličite na tel. št. 05 364 30 00. Na podlagi vaše zahteve vam bomo posredovali zahtevane podatke ali skladno z zakonsko ureditvijo poskrbeli za uresničitev vaših pravic.

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imate določene pravice, ki jih podrobneje opredeljujemo spodaj:

 • Pravica do dostopa in izpisa osebnih podatkov: pravico imate zahtevati informacijo o tem ali obdelujemo vaše osebne podatke ter informacijo o obdelavi (vrste osebnih podatkov, namen obdelave, pravna podlaga, obdobje hrambe, vir informacij). Prav tako lahko od nas zahtevate, da vam te podatke posredujemo v strukturirani, strojno berljivi obliki.
 • Pravica do popravka osebnih podatkov: v kolikor so osebni podatki, ki jih obdelujemo o vas, napačni oz. nepopolni, imate pravico zahtevati popravek osebnih podatkov.
 • Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov: zahtevate lahko, da omejimo obdelavo osebnih podatkov; omejitev osebnih podatkov je mogoča le v določenih primerih:
 1. a) če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki podjetju omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 2. b) obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov in namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
 3. c) Upravljavec podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov;
 4. d) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi podjetja prevladajo nad vašimi razlogi;
 • Pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov: kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa, imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov. V takem primeru bomo nadaljevali z obdelavo vaših osebnih podatkov le v primeru, če bomo dokazali nujne legitimne razloge za obdelavo, ki bodo prevladali nad vašimi interesi, pravicami, in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov: od podjetja lahko zahtevate, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše vaše osebne podatke, upravljavec pa mora podatke izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:
 1. a) podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani,
 2. b) če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,
 3. c) če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,
 4. d) podatki so bili obdelani nezakonito,
 5. e) podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za upravljavca,
 6. f) podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe.

V določenih primerih, opisanih v 3. odstavku 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov pa nimate pravice do izbrisa podatkov.

 • Pravica do preklica privolitve: pravico imate preklicati privolitev za obdelavo osebnih podatkov, ki ste nam jo podali. Privolitev lahko prekličete kadarkoli, brez kakršnihkoli negativnih posledic za vas, možno pa je, da vam zaradi preklica privolitve določenih storitev ne bomo mogli nuditi. Privolitev prekličete tako, da nas kontaktirate na: .
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: pravico imate zahtevati prejem izpisa osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani in strojno berljivi obliki in zahtevati, da jih posredujemo drugemu upravljavcu po vaši izbiri, in sicer kadar obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da nas kontaktirate na: .

Pri obravnavi zahtevka za uveljavitev katere od zgoraj naštetih pravic, vas lahko prosimo za dodatne osebne podatke, v kolikor vas na podlagi vašega zahtevka ne moremo zanesljivo identificirati. V primeru, da nam dodatnih podatkov ne boste posredovali, bomo vašo zahtevo zavrgli.

V kolikor ste mnenja, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve Splošne uredbe o varstvu podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, .

Uporaba družbenih omrežij in piškotkov

Dostop do družbenih omrežij

Preko naše spletne stranki lahko dostopate do spletnih vtičnikov, ki jih upravljavec uporablja pri svojem delovanju: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Vimeo.

Vsako družbeno omrežje pri zagotavljanju svojih storitev deluje skladno s svojimi pogoji uporabe in katere vaše podatke in na kakšen način vsako izmed navedenih družbenih omrežij obdeluje, je odvisno od njihovih politik zasebnosti. Upravljavec v zvezi z uporabo družbenih omrežij, za katere omogoča dostop preko svoje spletne strani ne prevzema nobene odgovornosti. Gre za področje izven naše pristojnosti, zato se za morebitna vprašanja in uveljavljanje pravic v zvezi s tem obrnite na posamično družbeno omrežje.

Politike zasebnosti za družbena omrežja so dostopne na spodnjih povezavah:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
You Tube: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

Piškotki

Naša spletna stran uporablja piškotke. Informacije o piškotkih, so vam na voljo v naši politiki uporabe piškotkov.

Spremembe politike

To politiko zasebnosti lahko kadarkoli spremenimo. Najnovejša verzija politike vam bo vedno na voljo na: https://borisvene.si/politika-varstva-osebnih-podatkov/.

Posodobljeno dne: 15.07.2021