E-knjiga Zdravje je v nas: Raziskave in spoznanja

Produkt boste prejeli v digitalni obliki takoj po prejemu plačila.

OPOMBA: E-knjigo Zdravje je v nas: Raziskave in spoznanja prejmete brezplačno ob nakupu knjige ali avdio knjige Zdravje je v nas. E-knjiga je na voljo tudi v samostojni obliki.

Zdravje je v nas: Raziskave in spoznanja
Knjiga, ki je odprla novo poglavje …

Po prvi prejeti diagnozi leta 2003 sva oba z Nikom več let raziskovala poti do optimalnega zdravja in morebitne možnosti za ozdravitev. Raziskave in spoznanja, do katerih sva prišla v letih med 2003 in 2006, sva zapisala na skoraj dvesto straneh. Nastala je knjiga Zdravje je v nas: Raziskave in spoznanja.

To je osnovna knjiga, ki je nastajala sproti, ob iskanju. Kasneje je postala izhodišče in temelj za knjigo Zdravje je v nas. Čeprav se določene vsebine iz obeh knjig ponovijo, je knjiga »Raziskave in spoznanja« dovolj posebna, da se jo splača vzeti v roke.

Vsebuje veliko podrobnosti in različnih pogledov, katere sva premlevala tedaj, na določenih delih pa se še bolj spusti v duhovne globine.

Posebna dodana vrednost knjigi je zadnjih približno petdeset strani oziroma poglavji »Zdravitelji prihodnosti« ter »Prihodnost je svetla!«. Cilj in namen teh dveh poglavij je dati upanje vsem, ki so se znašli v zdravstvenih težavah in iščejo navdih, energijo in motivacijo za nadaljevanje poti.

Knjiga vsebuje tudi nekatera razmišljanja, skozi katere sva iskala odgovore. Zelo veliko detajlov se nanaša na specifične zdravilne tehnike, njihove vplive in medsebojne primerjave. Namreč, skozi to knjigo sva iskala končni odgovor, zakaj nekdo zboli in katera bi bila najboljša pot do ozdravitve.

Kasneje sva se odločila, da mojo pot do ozdravitve raje predstaviva skozi osebno izpoved (in tako je nastala ideja za Zdravje je v nas). Prvič zato, ker jo posledično bolj približava bralcu, drugič pa, ker se je od leta 2006 do izdaje »Zdravje je v nas« zgodilo veliko stvari, ki v knjigi Raziskave in spoznanja niso zabeležene.

Posledično je ta prva, originalna različica obležala v predalu. Na osnovi zelo pozitivnih odzivov bralcev, ki so jo imeli priložnost prebrati, sva se odločila, da vam jo vseeno ponudiva v branje.

Naj vam odpre srce, da upanje in vrne vero v ozdravitev.

Opomba: produkt boste prejeli v digitalni obliki takoj po prejemu plačila.

Kdo je dr. Jana Wahl?

Jana Wahl, dr.med. specialistka splošne kirurgije, MBA, je zdravnica in health coach, ki zagovarja k bolniku usmerjeno celostno obravnavo kot ključ do celovitega zdravja. Zavzema se za okolje, ki podpira ozdravitev in za razmere, v katerih so zdravniki pomembni partnerji in podporniki pacientom na poti o njihovega zdravja.

Sodobna spoznanja dokazujejo, da s svojim načinom razmišljanja, odnosa do sebe in sveta okoli nas neposredno vplivamo na občutljivo ravnovesje med zdravjem in boleznijo, med življenjem smrtjo, na povsem telesni, biokemični ravni. Tisti, ki prevzamejo pobudo – ki uvidijo, da so ustvarjalci svojega zdravja, življenja, imajo zato veliko boljše možnosti za ozdravitev.

Dr Wahl pri svojem delu sledi načelom funkcionalne medicine obogatene z najnovejšimi spoznanji kvantne medicine, ki na človeka gleda celostno in upošteva, da je vsak človek poseben, edinstven in potrebuje temu prilagojeno podporo. Pomembne so življenjske navade, genetski vplivi, prepričanja, vplivi preteklih poškodb in bolezni, jemanja zdravil, zdravstvene in življenjske prelomnice ter družinska obremenjenost, ki vse lahko vplivajo na občutljivo ravnovesje med zdravjem in boleznijo.